Privacy voorwaarden Valetparking Service

Privacy beleid & Fair use policy
Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op alle diensten welke aangeboden worden door Valetparking-service.

 

Persoonlijke gegevens
Valetparking-service respecteert uw privacy. Voor de dienstverlening die Valetparking-service aanbiedt, moet Valetparking-service persoonlijke gegevens verwerken.Alle gegevens die verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden bewaard.

 

Wanneer
U deelt persoonlijke gegevens met Valetparking-service. Aanvullende persoonlijke gegevens deelt u met Valetparking-service wanneer u een online-account aanmaakt en/of akkoord gaat met de algemene voorwaarden welke op de overeenkomst van toepassing zijn.

 

Derden
Valetparking-service stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden. Het is echter mogelijk dat Valetparking-service gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie. Valetparking-service zal in zulke gevallen alleen gegevens verstrekken indien aannemelijk gemaakt kan worden dat dit gerechtvaardigd is.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op een computer achterlaat. Valetparking-service gebruikt deze cookies om het navigeren op een website makkelijker te maken, om gerichte informatie op de website te zetten of om informatie in te zamelen over klanten.

 

Fair use policy
De fair use policy heeft betrekking op de volgende diensten: alleen wassen van de auto, alleen stofzuigen van de auto, het wassen en stofzuigen van de auto, het reinigen van de binnenkant van de auto, het reinigen van de buitenkant van de auto en de total cleaning van de auto.

 

Met de fair use policy wil Valetparking-service misbruik voorkomen. De prijzen van bovengenoemde diensten zijn afgestemd op vervuilingen van gemiddelde aard. Bij een onevenredige/onacceptabele vervuiling behoudt Valetparking-service het recht de prijs, naar evenredigheid van de bevuiling, aan te passen. De prijsaanpassing zal, alvorens Valetparking-service tot uitvoering van de dienst overgaat, aan de klant kenbaar worden gemaakt. De prijsopgaaf kan worden aangemerkt als een nieuw contractueel aanbod, waardoor bij aanvaarding door de klant een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Bij eeneventuele afwijzing komt geen overeenkomst tot stand en zal Valetparking-service niet overgaan tot uitvoering van desbetreffende dienst(en).

 

Uw mening is belangrijk voor ons.

Bij ValetParking-service staat service en klanttevredenheid hoog in het vaandel. Recenties zijn voor ons dan bij uitstek de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.